บุคลากรสำนักปลัด อบต.ยุ้งทะลาย


นายศักร์สฤษฏ์ แสงฤทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 083-3852756


นายมานะ  มาลัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
 

นายอารีเป็ง หามะ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

น.ส.ชลธิชา  ผิวอ่อนดี
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
 

- ว่าง -
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


ส.ท.อุดมศักดิ์  โพธิ์ทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


น.ส.จริยา มากระจัน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseสายตรงนายกฯ
096-9978999


นางสาวธัญพร  รัตนกุสุมภ์
ปลัดอบต.ยุ้งทะลาย
โทร. 084-8012247


นายสมบัติ  กิจวรวุฒิ
รองปลัดอบต.ยุ้งทะลาย
โทร. 089 - 8374813

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.ยุ้งทะลาย


 

ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0-3545-9601