บุคลากรกองคลัง อบต.ยุ้งทะลาย


นางสาวธัญพร  รัตนกุสุมภ์
ปลัดอบต.ยุ้งทะลาย รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.  084 - 8012247

 


- ว่าง -
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 

- ว่าง -
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

น.ส.ฐานิตา หาญเคียว
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
    - ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseสายตรงนายกฯ
096-9978999


นางสาวธัญพร  รัตนกุสุมภ์
ปลัดอบต.ยุ้งทะลาย
โทร. 084-8012247


นายสมบัติ  กิจวรวุฒิ
รองปลัดอบต.ยุ้งทะลาย
โทร. 089 - 8374813

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.ยุ้งทะลาย


 

ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0-3545-9601