บุคลากรกองการศึกษาฯ อบต.ยุ้งทะลาย


นางกิ่งดาว  ศรีเหรา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางนัฐยา  บุญอำไพไชยกุล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


น.ส.ณัฐชยา  โนชัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


- ว่าง -
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


น.ส.ปติวรัดดา  ผิวผ่องดี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseสายตรงนายกฯ
096-9978999


นางสาวธัญพร  รัตนกุสุมภ์
ปลัดอบต.ยุ้งทะลาย
โทร. 084-8012247


นายสมบัติ  กิจวรวุฒิ
รองปลัดอบต.ยุ้งทะลาย
โทร. 089 - 8374813

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.ยุ้งทะลาย


 

ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0-3545-9601