หัวหน้าส่วนราชการ อบต.ยุ้งทะลาย


นางสาวธัญพร  รัตนกุสุมภ์
ปลัดอบต.ยุ้งทะลาย
โทร. 084-8012247นายสมบัติ  กิจวรวุฒิ
รองปลัดอบต.ยุ้งทะลาย
โทร. 089 - 8374813

 

 


นายศักร์สฤษฏ์ แสงฤทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
 
 

โทร. 083-3852756
 

นางสาวธัญพร  รัตนกุสุมภ์
ปลัดอบต.ยุ้งทะลาย
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.  084 - 8012247

นายทรงพล ศรีสวย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

โทร. 089 - 2079974
 

นายทรงยศ พงษ์เพ็ง
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 

โทร.  095 - 9544961

นางกิ่งดาว  ศรีเหรา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

097 - 9838839
 

นายทรงพล  ศรีสวย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 

โทร. 089 - 2079974

 

alt 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseสายตรงนายกฯ
096-9978999


นางสาวธัญพร  รัตนกุสุมภ์
ปลัดอบต.ยุ้งทะลาย
โทร. 084-8012247


นายสมบัติ  กิจวรวุฒิ
รองปลัดอบต.ยุ้งทะลาย
โทร. 089 - 8374813

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.ยุ้งทะลาย


 

ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0-3545-9601