สภาองค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย


นายสุชาติ สุทธิจิตร์
ประธานสภาอบต.ยุ้งทะลาย
โทร. 098 - 2468186


นายกฤษณะ รูปสม
รองประธานสภาอบต.ยุ้งทะลาย
  โทร. 082 - 2219548
 

นางสาวธัญพร  รัตนกุสุมภ์
เลขานุการสภาอบต.ยุ้งทะลาย
โทร. 084-8012247


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลายนายชยากร ศรีชาวนา
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
โทร. 098-9412860
 

นางสาวศิณี นาคทองอินทร์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
โทร. 085 - 2614459

นายสมร คงหอม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
โทร. 081 - 2502687
 

นายวีรภัทร์ หงษ์โต
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
โทร. 098 - 3874654

นายสุชาติ สุทธิจิตร์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
โทร. 098 - 2468186
 

นางกนกวรรณ มากระจัน
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6
โทร. 061-8205655


นายกฤษณะ รูปสม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7
โทร. 082 - 2219548

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseสายตรงนายกฯ
096-9978999


นางสาวธัญพร  รัตนกุสุมภ์
ปลัดอบต.ยุ้งทะลาย
โทร. 084-8012247


นายสมบัติ  กิจวรวุฒิ
รองปลัดอบต.ยุ้งทะลาย
โทร. 089 - 8374813

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.ยุ้งทะลาย


 

ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0-3545-9601