สภาพทั่วไป อบต.ยุ้งทะลาย

ที่ตั้ง

     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย ตั้งอยู่ ณ บ้านยุ้งทะลาย ตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภออู่ทอง ไปทางทิศใต้ ประมาณ 7 กิโลเมตร

alt

 

อาณาเขต

  alt  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.อู่ทอง และต.กระจัน  อ.อู่ทอง
  alt  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.สระยายโสม  อ.อู่ทอง
  alt  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บ้านดอน  อ.อู่ทอง
  alt  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.จรเข้สามพัน  อ.อู่ทอง

alt

 

สภาพภูมิประเทศ

     ตำบลยุ้งทะลายมีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบเหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

alt

 

เขตการปกครอง

     องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น  7  หมู่บ้าน และมีพื้นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลายเต็มพื้นที่ทุกหมู่บ้าน ประกอบด้วย

หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
alt หมู่ที่ 1 บ้านยุ้งทะลาย 471 548 1,019 271
alt หมู่ที่ 2 บ้านดอนหอคอย 211 229 440 126
alt หมู่ที่ 3 บ้านดอนพุทรา 266 278 544 131
alt หมู่ที่ 4 บ้านดอนงิ้ว 212 216 428 109
alt หมู่ที่ 5 บ้านหางตลาด 397 388 785 193
alt หมู่ที่ 6 บ้านลาดพร้าว 348 401 749 201
alt หมู่ที่ 7 บ้านดอนตะเคียน 247 262 509 140
รวม 2,152 2,322 4,474
1,171

มีความหนาแน่นเฉลี่ย 4 คน/ตารางกิโลเมตรalt


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseสายตรงนายกฯ
096-9978999


นางสาวธัญพร  รัตนกุสุมภ์
ปลัดอบต.ยุ้งทะลาย
โทร. 084-8012247


นายสมบัติ  กิจวรวุฒิ
รองปลัดอบต.ยุ้งทะลาย
โทร. 089 - 8374813

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.ยุ้งทะลาย


 

ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0-3545-9601