การบริการพื้นฐาน อบต.ยุ้งทะลาย

การคมนาคม

     ตำบลยุ้งทะลาย มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ คือ

  alt ถนนหมายเลข 321 (มาลัยแมน)

เชื่อมการคมนาคมระหว่างจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐม ตัดผ่าน

ตำบลยุ้งทะลาย หมู่ที่ 5 บ้านหางตลาด

  alt ถนนหมายเลข สพ.2065 เชื่อมการคมนาคมระหว่างตำบลอู่ทองและตำบลยุ้งทะลาย 
  alt ถนนหมายเลข สพ.2029 เชื่อมกรคมนาคมภายในตำบล
  alt ถนนหมายเลข สพ.3197 เชื่อมการคมนาคมระหว่างตำบลยุ้งทะลาย กับตำบลจรเข้สามพัน
  alt ถนนหมายเลข สพ.3505 เชื่อมการคมนาคมระหว่างตำบลยุ้งทะลาย กับตำบลศรีสำราญ
  alt ถนนหมายเลข สพ.5012

เชื่อมการคมนาคมระหว่างตำบลอู่ทอง และตำบลบ้านดอน ตัดผ่านตำบล

ยุ้งทะลาย

alt

 

แหล่งน้ำในตำบล

     แหล่งน้ำธรรมชาติ

     alt  ลำห้วย, ลำน้ำ 2  แห่ง
     alt  บึง, หนองและอื่น ๆ 3  แห่ง

     แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

     alt  คลองชลประทาน 2  แห่ง
     alt  บ่อน้ำตื้น 2  แห่ง
     alt  บ่อโยก 3  แห่ง


alt


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseสายตรงนายกฯ
096-9978999


นางสาวธัญพร  รัตนกุสุมภ์
ปลัดอบต.ยุ้งทะลาย
โทร. 084-8012247


นายสมบัติ  กิจวรวุฒิ
รองปลัดอบต.ยุ้งทะลาย
โทร. 089 - 8374813

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.ยุ้งทะลาย


 

ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0-3545-9601