ข้อมูลอื่นๆ อบต.ยุ้งทะลาย

มวลชนจัดตั้ง

       ลูกเสือชาวบ้าน  1  รุ่น จำนวน  200  คน
       อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  2  รุ่น จำนวน    88  คน

 

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

     ดิน  หากพิจารณาคุณสมบัติของทั้งทางกายภาพและเคมี เช่น เนื้อดิน ความลึกของดิน ความสามารถในการอุ้มน้ำของดิน ชนิดและปริมาณแร่ธาตุ อาหารของดิน จะพบว่าสภาพของดินในเขตตำบลยุ้งทะลาย เหมาะสมกับการปลูกพืช
       การทำนาข้าว
       การเพาะปลูกพืชไร่
       การเพาะปลูกพืชไม้ยืนต้น ไม้ผลต่าง ๆ

     แหล่งน้ำ  ประกอบด้วยลำคลองต่าง ๆ ที่สำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้แก่ คลอง 60 วา นอกนั้นเป็นคลองส่งน้ำชลประทานซึ่งส่วนใหญ่จะรับน้ำจากเขื่อนในเขตจังหวัดกาญจนบุรี

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseสายตรงนายกฯ
096-9978999


นางสาวธัญพร  รัตนกุสุมภ์
ปลัดอบต.ยุ้งทะลาย
โทร. 084-8012247


นายสมบัติ  กิจวรวุฒิ
รองปลัดอบต.ยุ้งทะลาย
โทร. 089 - 8374813

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.ยุ้งทะลาย


 

ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0-3545-9601