ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 107 ง วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ข้อบัญญํติองค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตำบลยุ้งทะลาย พ.ศ.2562 สำนักปลัด 445
2 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 107 ง วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ข้อบัญญํติองค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย เรื่อง การควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.2562 สำนักปลัด 132
3 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 107 ง วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ข้อบัญญํติองค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 สำนักปลัด 183
4 ประกาศ เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 สำนักปลัด 260
5 ประกาศ อบต.ยุ้งทะลาย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์และการปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 สำนักปลัด 150
6 ประกาศ อบต.ยุ้งทะลาย เรื่อง การควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 2562 สำนักปลัด 140
7 ประกาศ อบต.ยุ้งทะลาย เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตำบลยุ้งทะลาย พ.ศ. 2562 สำนักปลัด 224
8 ประกาศ อบต.ยุ้งทะลาย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2562 สำนักปลัด 164
9 ข้อบัญญัติ อบต.ยุ้งทะลาย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2562 สำนักปลัด 175
10 ข้อบัญญัติ อบต.ยุ้งทะลาย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 สำนักปลัด 153

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseสายตรงนายกฯ
096-9978999


นางสาวธัญพร  รัตนกุสุมภ์
ปลัดอบต.ยุ้งทะลาย
โทร. 084-8012247


นายสมบัติ  กิจวรวุฒิ
รองปลัดอบต.ยุ้งทะลาย
โทร. 089 - 8374813

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.ยุ้งทะลาย


 

ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0-3545-9601