หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์เรื่อง การจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย  
 

                 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย จะดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้
1. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
2. การควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
3. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
                 อบต.ยุ้งทะลาย จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังรายละเอียดต่างๆ ของการจัดทำข้อบัญญัติดังกล่าว รายละเอียดหนดวัน เวลา และสถานที่ประชาพิจารณ์ ตามภาพถ่ายที่แนบมาพร้อมนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 มี.ค. 2562 เวลา 11.18 น. โดย คุณ เบญจวรรณ แซ่บุญ

ผู้เข้าชม 131 ท่าน

 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์© องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๔๕๙๖๐๑ โทรสาร : ๐๓๕-๔๕๙๖๐๑ ต่อ ๐
จำนวนผู้เข้าชม 2,349,550 เริ่มนับ 15 ก.พ. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com