หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
ประชาพิจารณ์ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย หมู่ที่ 1 ตำบลยุ้งทะลาย  
 

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย ได้จัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่
1. เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
2. เรื่อง การควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
3. เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
          บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย ได้ดำเนินการจัดประชุม ประชาพิจารณ์เรื่องข้อบัญญัติดังกล่าวข้างต้น สำหรับประชาชน หมู่ที่ 1 ตำบลยุ้งทะลายเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามภาพถ่ายที่แนบมาพร้อมนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 มี.ค. 2562 เวลา 13.34 น. โดย คุณ เบญจวรรณ แซ่บุญ

ผู้เข้าชม 125 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์© องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๔๕๙๖๐๑ โทรสาร : ๐๓๕-๔๕๙๖๐๑ ต่อ ๐
จำนวนผู้เข้าชม 2,286,839 เริ่มนับ 15 ก.พ. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com