หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.ยุ้งทะลาย
คณะผู้บริหาร อบต.ยุ้งทะลาย
วัดโบสถ์วิทยาคาร
อบต.ยุ้งทะลาย
www.yungtalai.go.th
1
2
3
 
 
 
 
 
 
  ประชาชนในพื้นที่ตำบลยุ้งทะลาย มีการดำรงชีวิตแบบวิถีชาวพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักใคร่ สามัคคี กลมเกลียวกัน นอกจากนี้ประชาชนในตำบลทุกคน ก็ยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตนตามแนวพระราช ดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
 
         
  สถานศึกษาสอนชั้นอนุบาลถึงโรงเรียนระดับประถมศึกษา
  สังกัด สพฐ. จำนวน ๓ แห่ง ดังนี้
  โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยาคาร หมู่ที่
  โรงเรียนบ้านดอนพุทรา หมู่ที่
  โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส หมู่ที่
  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลยุ้งทะลาย จำนวน ๑ แห่ง ดังนี้
  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลยุ้งทะลาย หมู่ที่
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ แห่ง ดังนี้
  ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัดใหม่สิทธาวาส หมู่ที่
 
         
  ประชาชนในตำบลยุ้งทะลาย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ ๙๕
  สถาบันและองค์กรทางพระพุทธศาสนา มีจำนวน ๕ แห่ง ได้แก่
  วัดโบสถ์ หมู่ที่
  วัดดอนหอคอย หมู่ที่
  วัดศรีพร หมู่ที่
  โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส หมู่ที่
  วัดหลวง หมู่ท
 
 
         
  สถานีอนามัยประจำตำบล แห่ง
  พนักงานสาธารณสุขชุมชน แห่ง
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
 
 
 
 
แผนที่สังเขป อบต.ยุ้งทะลาย
 
 
เริ่มนับ วันที่ 15 ก.พ. 2555
 
องค์การบริหารส่วนตำบยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐ โทรศัพท์ : ๐๓๕-๔๕๙๖๐๑ โทรสาร : ๐๓๕-๔๕๙๖๐๑ ต่อ ๐
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย
จำนวนผู้เข้าชม 2,679,507 เริ่มนับ 15 ก.พ. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10