หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การกรอกแบบประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment :EIT)  3110 6 24 ส.ค. 2562
ข้อมูลบริบททั่วไปของตำบลยุ้งทะลาย  605 2 4 มี.ค. 2562
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ  390 1 10 ต.ค. 2561
สวัสดีครับพอดีมีเรื่องสอบถามครับ  2194 10 10 ก.ย. 2561
ข้อมูลบริบททั่วไปของตำบล  268 1 17 ก.ค. 2561
(จะขอ * * * ้เงินมาขายของต้องไปแจ้งที่ไหนค่ะ  384 2 27 ก.พ. 2561
คณะกรรมการดำเนินงานระบบปฏิบัติการหอกระจายข่าวไร้สายตำบลยุ้งทะลาย  765 1 9 มิ.ย. 2560
  การจัดตั้งสหกรณ์ในหมู่บ้านหรือตำบล  ประจำปี 2558  522 1 9 มิ.ย. 2560
ฝากประชาสัมพันธ์เสื้อกิจกรรมวันพ่อ 2557  576 1 9 มิ.ย. 2560
น้ำประปา 3 วันดี 4 วันเป็นไข้ หรือ 1 วันมากระปริบกระปรอย  562 1 9 มิ.ย. 2560
  (1)     2      3      4   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์© องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๔๕๙๖๐๑ โทรสาร : ๐๓๕-๔๕๙๖๐๑ ต่อ ๐
จำนวนผู้เข้าชม 2,286,847 เริ่มนับ 15 ก.พ. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com