การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชพ.ศ.2499กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน(ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด)บริษัทมหาชนจำกัด

การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชพ.ศ.2499กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน(ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด)บริษัทมหาชนจำกัด

Attachments:
Download this file (9.pdf)9.pdf[ ]509 Kb

การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิขย์พ.ศ.2499กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ

การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิขย์พ.ศ.2499กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ

Attachments:
Download this file (8.pdf)8.pdf[ ]135 Kb

การจดทะเบียนณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน(ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด)บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนตำกัดการจดทะเบียนพา

การจดทะเบียนณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน(ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด)บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนตำกัดการจดทะเบียนพา

Attachments:
Download this file (7.pdf)7.pdf[ ]203 Kb

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รายงานแสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567

รายงานแสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseสายตรงนายกฯ
096-9978999


นางสาวธัญพร  รัตนกุสุมภ์
ปลัดอบต.ยุ้งทะลาย
โทร. 084-8012247


นายสมบัติ  กิจวรวุฒิ
รองปลัดอบต.ยุ้งทะลาย
โทร. 089 - 8374813
คุณพึงพอใจอบต.ยุ้งทะลาย ด้านใด


เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.ยุ้งทะลาย


 

ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0-3545-9601