คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

Attachments:
Download this file (4.pdf)4.pdf[ ]202 Kb

คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

Attachments:
Download this file (3.pdf)3.pdf[ ]225 Kb

คู่มือสำหรับประชาชน การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)

คู่มือสำหรับประชาชน การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)

Attachments:
Download this file (5.pdf)5.pdf[ ]170 Kb

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปี พ.ศ. 2567

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย

คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีป้าย

คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีป้าย

Attachments:
Download this file (2.pdf)2.pdf[ ]184 Kb

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseสายตรงนายกฯ
096-9978999


นางสาวธัญพร  รัตนกุสุมภ์
ปลัดอบต.ยุ้งทะลาย
โทร. 084-8012247


นายสมบัติ  กิจวรวุฒิ
รองปลัดอบต.ยุ้งทะลาย
โทร. 089 - 8374813
คุณพึงพอใจอบต.ยุ้งทะลาย ด้านใด


เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.ยุ้งทะลาย


 

ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0-3545-9601