คู่มือสำหรับประชาชน การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

Attachments:
Download this file (1.pdf)1.pdf[ ]174 Kb

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลดำเนินการฯ2566

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีฯ2567

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย

สรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดฯ2566

แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินITA2566

แบบรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseสายตรงนายกฯ
096-9978999


นางสาวธัญพร  รัตนกุสุมภ์
ปลัดอบต.ยุ้งทะลาย
โทร. 084-8012247


นายสมบัติ  กิจวรวุฒิ
รองปลัดอบต.ยุ้งทะลาย
โทร. 089 - 8374813
คุณพึงพอใจอบต.ยุ้งทะลาย ด้านใด


เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.ยุ้งทะลาย


 

ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0-3545-9601